Hoe verbeteren we de luchtkwaliteit in Tielt?

29 September 2018

Hoe verbeteren we de luchtkwaliteit in Tielt?

In de maand mei werd de concentratie stikstofdioxide (NO²) in de lucht gemeten op 20.000 plaatsen in Vlaanderen. Het doel van dit Curieuzeneuzen project was de impact van verkeer en ruimtelijke ordening op de luchtkwaliteit in kaart te brengen. Uit eerder onderzoek wisten de onderzoekers al dat verkeer verantwoordelijk is voor méér dan 60% van de stikstofdioxide uitstoot in Vlaanderen. De resultaten van dit uitgebreid onderzoek zijn zoals verwacht niet positief voor Tielt.

Op de Noord-Zuid as van Deken Darraslaan - Polenplein - Sint-Michielstraat - Stationsstraat is de luchtkwaliteit ronduit slecht: 1 meetpunt (rood) gaat over de Europese norm en advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (40 µg/m³). Daarnaast zijn er nog 2 meetpunten op dezelfde as die ook al over de 30 µg/m³ (oranje) gaan, en dit wordt binnenkort de nieuwe norm als het over 'ongezonde lucht' gaat.

De blootstelling aan zoveel stikstofdioxide is slecht voor je gezondheid: irritatie van de luchtwegen, verergering van astma of chronische bronchitis. Recent onderzoek toont aan dat hogere NO2-concentraties ook de kans op een hartaanval vergroten.

Op nog maar liefst 13 punten in het centrum van Tielt werd een concentratie van meer dan 25 µg/m³ stikstofdioxide (geel) gemeten. Bij deze concentratie werd nog niet bewezen dat het rechtstreeks effect heeft op je gezondheid, maar je kan het zeker en vast ook niet meteen zuivere lucht noemen.

Buiten het centrum en in de deelgemeenten is er gelukkig wel nog 'gezonde lucht' terug te vinden.

Kaart van Tielt met meetpunten luchtkwaliteit:
http://www.standaard.be/curieuzeneuzen/map/#14.05/50.99658/3.32403

Hoe kunnen we de luchtkwaliteit in Tielt verbeteren?

Minder autoverkeer in het centrum

In ons programma vind je heel wat punten hierover terug:

  • Als je de veiligheid van fietsers kan garanderen in het centrum, zullen op termijn ook steeds meer mensen kiezen voor de fiets in plaats van de auto voor korte verplaatsingen;
  • We stellen een circulatieplan op om het handelscentrum autoluw te maken;
  • Schoolstraten maken de omgeving van scholen niet alleen veiliger, maar ook gezonder. 
  • De realisatie van de zuidwestelijke tangent van de Ringlaan moeten we terug in het investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer brengen, door met meerdere studies aan te tonen wat de impact van het doorgaand en zwaar verkeer is op de leefbaarheid van het centrum.
  • De doorstroming van het autoverkeer kan verbeterd worden door aan het station de spoorwegovergang te ondertunnelen. Hiervoor willen wij zo snel mogelijk aan tafel zitten met Infrabel.

Onze plannen voor mobiliteit

 

Wat kan je zelf doen?

  • Laat voor korte stukjes de auto staan en pak eens een (elektrische) fiets. Korte ritten met de auto zijn extra vervuilend, omdat je met een koude motor geen volledige verbranding hebt.
  • Laat de auto zo weinig mogelijk stationair draaien. Zet de motor uit als je een tijdje stilstaat en krab bevroren ruiten niet schoon met draaiende motor (de auto warmt er ook niet door op).
  • Gebruik de airco met mate: je gebruikt dan minder brandstof.
  • Als het haalbaar is: koop een auto die schoon en zuinig is. In het algemeen geldt: hoe nieuwer de auto hoe schoner. Benzineauto’s zijn schoner dan dieselauto’s.
  • Rustig wegrijden is beter dan hard optrekken.

 

Ook door bomen of gevelgroen te planten ga je luchtverontreiniging tegen.

Dat doe je dan het beste zo dicht mogelijk bij de plaatsen waar de luchtkwaliteit slecht is.

Loofbomen kunnen rechtstreeks ozon en stikstofdioxide uit de lucht filteren door hun bladerdek. Fijn stof kan uit de lucht verwijderd worden door de naalden van naaldbomen, of plakkerige bladeren van loofbomen.

Ook indirect hebben bomen nog een gunstig effect op de kwaliteit van de lucht. Bomen zorgen voor verandering van windsnelheid en turbulentie, waardoor de luchtverontreiniging verder verspreid wordt en niet op één plaats ingesloten blijft.

Woon je in het centrum?

Je kan natuurlijk niet overal zomaar bomen planten. Maar ook gevelgroen zoals klimop kan de lucht zuiveren. Overweeg eens of je gevel geschikt is om groen te laten groeien. Zo kan je zelf actief meewerken aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in je stad. Groen maakt geveltuintjes meldingsplichtig in plaats van vergunningsplichtig. Wie een geveltuintje wil aanplanten, hoeft dus niet meer te wachten op een vergunning en krijgt bovendien nog een duwtje in de rug door een premie.

Onze plannen voor méér groen in Tielt

Geïsoleerde huizen verbruiken minder

Hoe minder energie huizen verbruiken, hoe beter voor de luchtkwaliteit. Daarom blijven we met verschillende maatregelen inzetten op het energiezuinig maken van woningen, in het bijzonder bij renovaties van private huurwoningen.

Onze plannen voor betaalbaar wonen in Tielt

Wat houdt ons warm in de winter?

Houtkachels stoten veel fijn stof en schadelijke roetdeeltjes uit, en daar moet iedereen zich bewust van worden. Groen stimuleert de vervanging van houtkachels door milieuvriendelijke alternatieven zoals een warmtepomp (in combinatie met zonnepanelen).

Daarnaast bekijken we in Tielt de mogelijkheid om een warmtenet uit te bouwen.  De stad neemt een regierol op in de optimalisatie van bestaande warmtenetten en de uitbouw van nieuwe warmtenetten op hernieuwbare energie of restwarmte

Onze plannen voor klimaat- en energiebeleid in Tielt

 

Bronnen:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180928_03792183
https://curieuzeneuzen.be/het-onderzoek/
http://www.ademloos.be/sites/default/files/bos_docs/Bomen_een_verademing_voor_de_stad.pdf