Klimaat en energie

17 September 2018

Klimaat en energie

Strijden tégen klimaatverandering door over te stappen naar groene energie, maar ook voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

De strijd tegen klimaatverandering is belangrijk voor ons allemaal. Nu al merken we op dat we steeds langere periodes van droogte kennen, gecombineerd met periodes van grote wateroverlast. Om de klimaatverandering het hoofd te bieden, moet iedereen zijn steentje bijdragen: burgers, bedrijven en overheden.

Velen onder ons willen dat wel, maar sommige milieubesparende initiatieven kosten geld die zich vaak pas op langere termijn terugverdienen.

Groen wil dat de stad Tielt hierin het goede voorbeeld geeft, en bovendien haar inwoners ondersteunt wanneer zij energie willen besparen of overstappen op groene energie.

Daarnaast wil Groen ervoor zorgen dat de gevolgen van de klimaatverandering zo goed mogelijk worden opgevangen. Zo moet er een degelijk gemeentelijk waterplan opgesteld worden, dat zowel maatregelen bij aanhoudende droogte als bij wateroverlast bevat.

Dit zijn onze Groene voorstellen:

Wat kan jij doen, met de ondersteuning van stad Tielt?

 • Schakel over naar échte groene energie. Dat kan heel eenvoudig door in te tekenen op de groepsaankoop die stad Tielt organiseert.
 • Je verhuurt een woning? Dan kan je die renoveren naar een energiezuinige woning, en stad Tielt begeleidt je daarbij via de woonwinkel en biedt een premie aan die het verschil kan maken.
  Als huurder van de woning geniet je daarna natuurlijk van de lagere energiekost.
 • Laat de auto wat meer thuis, en investeer in een (elektrische) fiets. Met stad Tielt organiseren we groepsaankopen, zodat je de fiets aan een voordelige prijs kan aankopen.
 • Overweeg de aankoop van een elektrische auto. Stad Tielt investeert in laadpunten op méérdere locaties in Tielt waar jij je elektrische auto (of fiets) snel kan opladen.

 

Waar geeft stad Tielt het voorbeeld?

 • Investeren in zonnepanelen en groendaken voor álle gebouwen van de stad waar er voldoende zon-opbrengst is.
 • Investeren in windmolens op de industrieterreinen in overleg met de inwoners en bedrijven
 • Het uitbouwen van een warmtenet onderzoeken, geschikt voor koppeling tussen bedrijven en woningen:
  • op korte termijn kan het warmtenet restwarmte naar woningen verdelen die beschikbaar is uit industrieovens;
  • op lange termijn vervoert het warmtenet ‘groene’ warmte, opgewekt uit zonnecollectoren of geothermie.

Een warmtenet aanleggen is een aanzienlijke investering voor de stad, maar het biedt een enorm potentieel voor de toekomst. De warmte kan aan een hele lage kost aangeboden worden aan de inwoners, en blijft altijd per woning te regelen.

 • Samen met Eandis investeren in nieuwe, energiezuinige LED-straatverlichting (die ‘s avonds wel lánger blijft branden).
 • Een deskundig gemeentelijk waterplan ontwerpen, dat zowel maatregelen bij aanhoudende droogte als bij wateroverlast bevat.

 

Groen pleit ervoor om deze maatregelen bijkomend op te nemen in het duurzaam energieactieplan van stad Tielt.

Stad Tielt heeft zich al geëngageerd om de CO2 uitstoot te verminderen met 20% tegen 2020 (burgemeestersconvenant), maar het huidige energieactieplan is te weinig ambitieus om dat doel te bereiken.

Waar elders in Vlaanderen al volop geïnvesteerd wordt in hernieuwbare energie, blijft Tielt nog achterop hinken. Tijd om daar verandering in te brengen!