Mobiliteit

17 September 2018

Mobiliteit

Veilig fietsen in scholenstad Tielt. Tof winkelen in een autoluw handelscentrum. Toegankelijke voetpaden. Een volledige ringweg = een leefbaar centrum.

Wist je dat slechts 32% van de inwoners het veilig vindt om te fietsen in Tielt?

Fietsen in Tielt gaat samen met een hoog onveiligheidsgevoel. Dat vinden wij heel jammer. Zeker in een scholenstad als Tielt, waar méér dan 5.000 leerlingen zich dagelijks naar school verplaatsen.

Wij willen van Tielt een stad maken waar de fiets voorop staat. Waar mensen niet bang zijn om een korte verplaatsing met de fiets te maken, en daarom toch maar voor de ‘veilige’ auto kiezen.

Daarom kiezen wij voor:

 • het maximaal aanleggen van aparte fietspaden waar er niet geparkeerd mag worden.
 • In brede maar drukke straten zoals de Deken Darraslaan en de Hondstraat leggen we een apart fietspad aan over de hele lengte van de straat, en blijft er nog één parkeerstrook behouden.
 • een zone 30 in álle centrumstraten waar de aanleg van een apart fietspad niet mogelijk is.
 • schoolstraten die volledig verkeersvrij zijn bij het begin en het einde van de schooldag. De organisatie van deze schoolstraten komt tot stand in overleg met bewoners en lokale handelaars.
 • fietsstraten naast de belangrijkste verkeersassen waar fietsers de volledige rijbaan kunnen gebruiken en niet ingehaald worden door auto’s.
 • actieve promotie van de kaart met veilige fietsroutes voor scholieren.
 • heraanleg van fietspaden langs de invalswegen. Hiervoor dienen we aanvragen in bij het Vlaams gewest.

In Bonheiden en Deinze weten ze al hoe het anders kan. De gemeentebesturen voeren er een actief fietsbeleid en werden in juni 2018 beloond als fietsstad/fietsgemeente in Vlaanderen.

 

Winkelen en uitgaan in je eigen stad, natuurlijk !

Een aangenaam centrum om te winkelen, een openlucht concert mee te pikken, uit eten te gaan of een terrasje te doen, dat willen we toch allemaal.

In overleg met bewoners en handelaars werken we een circulatieplan uit waarmee we het handelscentrum autoluw maken. Het doorgaand verkeer wordt zo uit het centrum geweerd, en wie wel in het centrum wil zijn kan vlot parkeren op de centrumparkings. Zo heeft iedereen (terug) zin om in eigen stad te winkelen en uit te gaan.

De collegesite biedt de mogelijkheid om een ondergrondse centrumparking aan te leggen, waardoor er bovengronds meer ruimte komt voor een uitbreiding van het stadspark. Het stadspark richten we daarbij zo in dat er gemakkelijk openlucht evenementen in kunnen georganiseerd worden. Dat draagt bij aan een aangenaam en bruisend centrum!

Niet alleen in Gent, maar ook in Leuven en Sint-Niklaas kennen ze al de voordelen van een circulatieplan. Nog vele andere Vlaamse gemeenten plannen werken in om een circulatieplan te realiseren.

 

Jouw fiets verdient bescherming tegen het weer én diefstal,
waar je ook je fiets parkeert in Tielt.

Als je af en toe met de fiets rijdt in Tielt, heb je het vast en zeker ook al meegemaakt: waar kan ik mijn fiets parkeren? Niet voor de etalage van een winkel. Niet op het smalle voetpad als anderen er nog met een kinderwagen of rolstoel willen passeren. Tielt kan zeker méér fietsenstallingen gebruiken, zeker in de winkelstraten en aan bushaltes.

Er moeten er niet alleen méér zijn, ze moeten ook vooral écht bescherming bieden voor jouw fiets. Tégen het weer, tegen vandalisme en diefstal. Zo bouwen we duurzame, permanent bewaakte en inpandige fietsenstallingen aan het treinstation in Tielt, aan de sporthal en aan de Europahal/zwembad. We voorzien de fietsenstallingen van oplaadpunten voor elektrische fietsen en een fietsreparatiezuil.

 

Minder dan één derde van de inwoners van Tielt vindt dat de voetpaden in goede staat zijn.

Groen wil dat iedereen, jong en oud, in beweging blijft en elkaar kan ontmoeten! Toegankelijke voetpaden zijn hiervoor van groot belang, zeker voor kinderen en senioren. Helaas zijn er in Tielt en deelgemeentes veel korte wandelroutes waar het voetpad een obstakel is. Enkele voorbeelden:

 • Woonzorgcentrum Deken Darras – Markt. Zowel de voetpaden in de Kistestraat als de Ieperstraat voldoen niet.
 • Sint-Andriesziekenhuis – Markt. Het voetpad in de Bruggestraat is in slechte staat en onvoldoende breed.
 • Pastorijstraat (Aarsele). De verlichtingspalen bevinden zich in het midden van het voetpad.
 • Biermanstraat (Schuiferskapelle). Op heel wat plaatsen is het voetpad niet breed genoeg.
 • Keizerstraat (Kanegem). Nabij de dorpskern is het voetpad aan beide zijden niet breed genoeg.

Daarom willen we prioritair investeren in toegankelijke voetpaden: breed, comfortabel, obstakelvrij en met voldoende rustpunten zoals zitbanken onderweg. Daarbij nemen we de kindnorm en seniorennorm als uitgangspunt.

 

Even met de trein weg … maar geraak je ’s avonds ook thuis?

De laatste trein die vanuit Gent in Tielt aankomt is om 22:19u tijdens de week. In het weekend is dat al om 21:19u.

Het verschil met Deinze (op de spoorlijn Gent – Kortrijk) is groot: tijdens de week kom je daar ten laatste om 23:49u in het station aan, en in het weekend om 00:52u.

Samen met de andere gemeenten op de spoorlijn Gent – De Panne pleiten we bij de NMBS voor een betere dienstregeling en ruimer aanbod, in het bijzonder voor het weekend.

 

Een volledig omringd centrum = Een leefbaar centrum

De zuidwestelijke tangent van de Ringlaan realiseren is en blijft cruciaal om de leefbaarheid in het centrum van Tielt te verhogen.

Met Groen Tielt pleiten we ervoor om over de partijgrenzen heen samen te werken om dit dossier terug op de beleidsagenda te brengen van de minister van Mobiliteit.

Het doorgaand en zwaar verkeer in de centrumstraten stelt de bewoners en scholieren elke dag opnieuw bloot aan fijn stof en geluidsoverlast. Daarnaast is er het onveiligheidsgevoel bij (overstekende) voetgangers en fietsers.
Een onderzoek dat zich specifiek richt op deze problemen, moet dit dossier deblokkeren bij de Vlaamse overheid.

Zie ook ‘Hoe lang moet Tielt nog wachten op de voltooiing van de Ringlaan?’

 

Vlot verkeer, ook aan het station

Om de doorstroming op de Noord-Zuid as te verbeteren starten we onderhandelingen met Infrabel op om de spoorwegovergang naast het station van Tielt te ondertunnelen. Een tunnel aan het station kan het fileprobleem op het stationsplein en de Gruuthusestraat oplossen én zo bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit.