Hoe lang moet Tielt nog wachten op de voltooiing van de Ringlaan?

07 Juni 2018

Hoe lang moet Tielt nog wachten op de voltooiing van de Ringlaan?

De kogel is door de kerk: de verbreding van de Sint-Amandstraat komt er niet. Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege vond het bezwaar van de buurtbewoners van de Sint-Amandstraat gegrond. Die verbreding moest een tijdelijke oplossing worden van het stadsbestuur om het doorgaand vrachtverkeer uit het centrum van Tielt te weren, zolang de Ringlaan niet voltooid wordt met een zuidwestelijke tangent. Laten we eerlijk zijn: die verbreding van de Sint-Amandstraat zou ook niets meer zijn dan een noodoplossing. En het hypothekeerde ook vooral de kansen op de aanleg van de Zuidwestelijke tangent van de Ringlaan.

Groen Tielt blijft pleiten om zo snel mogelijk de enige structurele oplossing te realiseren: de aanleg van de Zuidwestelijke tangent van de Ringlaan, tussen de Meulebeeksesteenweg en de Pittemsesteenweg.

Terwijl alle lokale partijen ervan overtuigd zijn dat de voltooiing van de ringweg noodzakelijk is om het zwaar verkeer uit het centrum te weren, én daarmee de centrumstraten leefbaar te houden voor de inwoners én verkeersveilig voor de Tieltse scholieren, wordt het dossier geblokkeerd door de Vlaamse regering.

Het agentschap Wegen en Verkeer en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) vinden de aanleg van de Zuidwestelijke tangent niet prioritair. Ze baseren zich daarvoor op een studie van het Vlaams Verkeerscentrum uit 2012 die stelt dat het verkeersvolume in de Sint-Michielsstraat niet hoog genoeg ligt om de aanleg van een nieuwe weg te verantwoorden.

Op die manier werd de aanleg van de Zuidwestelijke tangent in 2014 uit het meerjarenplan van het agentschap Wegen en Verkeer geschrapt. Andere factoren die wél mee de aanleg van de Zuidwestelijke tangent zouden verantwoorden, werden niet eens mee in rekening gebracht bij deze beslissing:

  • De leefbaarheid in de centrumstraten. Bewoners en scholieren worden er élke dag opnieuw blootgesteld aan fijn stof en geluidsoverlast.
  • De aanwezigheid van vrachtverkeer én het ontbreken van fietspaden zorgt voor een hoog onveiligheidsgevoel bij (overstekende) voetgangers en fietsers. Er werd een verbod voor zwaar vrachtverkeer (+3,5 ton) ingevoerd voor de Deken Darraslaan, Sint-Michielsstraat en Stationstraat .. maar dit wordt nog steeds niet door iedereen nageleefd.
    In de Felix D’Hoopstraat, Grote Hulststraat, Kasteelstraat en Meulebeeksesteenweg is er geen verbod en daar blijft het zwaar vrachtverkeer ook aanwezig.
  • Er zijn maar liefst vier basisscholen en vier secundaire scholen gelegen op het traject waar nog steeds zwaar verkeer passeert door het ontbreken van de Zuidwestelijke tangent.

 

Groen Tielt pleit ervoor dat alle partijen in Tielt samenwerken om de urgentie van de aanleg van de Zuidwestelijke tangent aan te tonen. De Zuidwestelijke tangent moet zo snel mogelijk terug in het investeringsprogramma van de Vlaamse overheid opgenomen worden.