Groen Tielt levert 2 kandidaten voor de verkiezingen van 9 juni 2024!

04 April 2024

Groen Tielt levert 2 kandidaten voor de verkiezingen van 9 juni 2024!

Zaterdag 16 maart was de officiële campagnestart van GROEN. Alle lijsten nu compleet. En GROEN Tielt valt op met 2 kandidaten: voorzitter Herman Duprez en raadslid An Vanden Bussche.

Herman Duprez staat op een opvallende vierde plaats bij de effectieve kandidaten van GROEN voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, kieskring West-Vlaanderen. Een goed zichtbare plaats op de lijst, waarmee de partij GROEN zich in de regio Tielt in de kijker plaatst.

Op de West-Vlaamse lijst van GROEN voor het Vlaams Parlement vinden we An Vanden Bussche op plaats 15 bij de opvolgers, net boven de lijstduwer. Haar kandidatuur benadrukt de betrokkenheid van GROEN Tielt in regionale en Vlaamse aangelegenheden.

Herman Duprez focust zich als arts op de Sociale Zekerheid, waaronder pensioenen, sociale zekerheid en voor een deel ook ziekenhuiszorg vallen, maar als voormalig arbeidsgeneesheer komt hij ook op voor werkbaar werk voor iedereen. Dit zijn bijzonder belangrijke sectoren, omdat ze directe impact hebben op het leven van de meest kwetsbare groepen.  Uiteraard dragen ook mobiliteit, klimaat, landbouw en natuur zijn aandacht weg.

An Vanden Bussche focust zich vooral op de Vlaamse materies, en staat onwrikbaar achter de standpunten van GROEN. Haar diepgewortelde overtuiging in de gelijkwaardigheid van mens en natuur vormt de kern van haar politieke boodschap. Daarin zijn het beschermen van de natuur en het respecteren van dieren essentieel voor een rechtvaardige samenleving. Ook het werken aan betaalbaar wonen, een groene leefomgeving, en een rechtvaardige energietransitie staan hoog op haar agenda.

GROEN Tielt kijkt verder dan de eigen kerktorens, en wil ook meedenken en meewerken aan de Vlaamse en Federale uitdagingen. De kandidatuur van deze twee leden illustreert de vastberadenheid van GROEN Tielt om een positieve impact te hebben, zowel lokaal als regionaal en nationaal.