De mensen van

Groen Tielt

An Vanden Bussche

gemeenteraadslid

Lut Dornez

ere-voorzitter Groen Tielt

Geert Puype

penningmeester