Herman Duprez

Herman Duprez

Herman Duprez

Wie is Herman Duprez ?

Ik ben een gepensioneerde Tieltse arts, met een carrière van huisarts, arbeidsarts en verzekeringsarts-gerechtsdeskundige. Ik bracht mijn jeugd door in Meulebeke, maar woon in Tielt sinds 1978.

Waarom ik ga voor GROEN als partij?

  • GROEN is de enige partij die voluit gaat voor het klimaat, het milieu, kortom: onze planeet. Het zal intussen wellicht voor iedereen duidelijk zijn dat het behoorlijk mis aan het gaan is met ons klimaat. Als we verder zo passief blijven en geen ernstige maatregelen nemen, krijgen we gegarandeerd zware klimaatrampen, ook hier. Recente voorproeven waren de “waterbom” in de Vesder regio (2021), en de ernstige droogte (2022), die de problematiek op scherp gezet hebben. En die evolutie zal – ook met drastische ingrepen – niet in één-twee-drie om te keren zijn, maar we moeten NU handelen! Het ergste zal ik zelf – gezien mijn leeftijd – niet meer meemaken, maar ik voel mij verplicht tegenover mijn kinderen en vooral mijn kleinkinderen, om mij te engageren voor een betere toekomst. Ik wil niet werkloos aan de zijlijn toekijken, we mogen de factuur niet doorschuiven naar onze (klein)kinderen, en ik hoop anderen te motiveren om ook hun steentje bij te dragen. Roepen aan de zijlijn heeft nog nooit iets opgebracht.

 

  • GROEN komt op voor iedereen, ongeacht rang, stand, leeftijd, geslacht of kleur, of noem maar op: goed voor jezelf. Vele mensen hebben het moeilijk, voelen zich niet goed in hun vel, voelen zich ondergewaardeerd, of miskend, of uitgesloten. Nochtans is bij iedereen het klassieke antwoord op de vraag “Hoe is’t ?”, steevast : “Goed”, of “ça va”. Want het is moeilijk toegeven dat het eigenlijk niet zo “ça va” is. GROEN beseft dat het oké is om niet altijd oké te zijn. Zeker in West-Vlaanderen, met de mentaliteit van “Zwijg en werk voort”, is het vaak moeilijk om daarvoor uit te komen. We willen dat iedereen zichzelf kan aanvaarden, en dat het màg, goed zijn voor jezelf. En dat iedereen de medemens aanvaardt zoals hij/zij is, ongeacht geaardheid, ras, geslacht of noem maar op. En zo komen we bij het volgende punt :

 

  • GROEN wil de groeiende kloof van ongelijkheid in onze samenleving wegwerken: goed voor elkaar. Het kan niet dat er in Vlaanderen - dat zich een “welvaartsstaat” noemt – mensen uit de boot vallen. Het kan niet dat er in Vlaanderen wachttijden van 5 jaar en meer zijn voor tegemoetkoming aan mensen met ernstige beperkingen ! Het kan niet dat ouders geen goede opvang vinden voor hun peutertjes ! Het kan niet dat werkgevers mensen niet in dienst nemen omwille van hun naam, kleur of afkomst, zonder hun capaciteiten in rekening te brengen ! Het kan niet dat mensen geen huis kunnen huren omdat ze geweigerd worden alleen al omwille van hun naam! Wij zeggen NEEN tegen het extreemrechtse discours van uitsluiting en haatspraak.

 

Waarom ga ik voor GROEN lokaal in Tielt?

GROEN wil er alles aan doen om iedereen kansen te geven om gezond en gelukkig te leven, zoals door goede en betaalbare gezondheidszorg, door een gezonde en groene omgeving, door meer steun voor gezondheidswerkers en mantelzorgers, door voldoende en betrouwbare, warme kinderopvang, door betaalbare gezonde woningen, door een aangepaste en leefbare woonomgeving - die ook geen stukken van mensen kost - voor ouderen en mensen met een beperking.  

Onze provincie West-Vlaanderen, en zeker de regio Tielt, heeft bijzonder weinig groen te bieden. Dat kan beter, en het blijft maar wachten op een grotere groenzone. Maar ook kleine lokale initiatieven voor meer groen in onze gemeente, in de centra, kunnen al voor een meer aangename en meer gezonde omgeving zorgen. Bomen zijn niet zomaar een versiering : ze zijn letterlijk van levensbelang. Bomen en planten zorgen voor opname van CO2 uit de lucht en afgifte van zuurstof (O2), die noodzakelijk is voor bijna alle vormen van leven op aarde. Ze zijn echt onze “luchtwegen”! Een groene omgeving brengt ook rust. Artsen schrijven niet zomaar “wandelcoaching in de natuur” voor, want groen is goed voor lichamelijke en geestelijke gezondheid, de natuur reduceert stress. Het is geen toeval dat mensen zo graag naar de Provinciale domeinen of natuurparken gaan wanneer ze vrij hebben: in een groene omgeving kom je tot rust.

Misschien beseffen veel inwoners het nog niet, maar ook in Tielt staan we voor zeer grote uitdagingen in de eerstkomende 10 – 20 jaar door de snelle klimaatverandering, met o.a. toename van de droogteproblematiek - zeker voor de landbouw - en de hittestress in de woonkernen, de enorme uitdagingen rond energieproblematiek, enz… Het is van groot belang dat we ons realiseren wat er op ons afkomt, en dat we tijdig gepaste maatregelen nemen. En dat zal moeten gebeuren in overleg, en samen met alle betrokkenen.

De Tieltse bevolking vraagt ook reeds lang een veilige mobiliteit voor voetgangers en fietsers. Nog steeds is er veel te veel doorgaand (zwaar) verkeer in de stad, en zijn er veel onveilige situaties voor de zwakke weggebruikers. Welke plaats zullen de voetgangers, de fietsers, de stepgebruikers, … krijgen in de gemeente? Blijven zij tweederangsburgers? Of krijgen zij een volwaardige plaats in het verkeer? Een drastische aanpak hiervoor is noodzakelijk in de nabije toekomst.

Net zoals overal in Vlaanderen krijgt ook Tielt te maken met een steeds ouder wordende bevolking. Voor hen zijn de uitdagingen wellicht nog groter. Velen van hen hebben geen riant pensioen of een grote spaarpot. Gaan zij een betaalbaar wooncomfort hebben? Gaan zij meekunnen met de eisen die zullen gesteld worden aan woningen en energiegebruik? En wat betekent de voortschrijdende digitalisering voor hen? Die wereld evolueert in een razend tempo, en wie niet kan omgaan met computer en smartphone dreigt uit de boot te vallen. Denk alleen al maar aan de afbouw van het net van bankkantoren, de digitalisering van de Overheidsdiensten, enz … De gemeentelijke overheid heeft hierin een taak te vervullen. We staan ook aan de vooravond van een electrificering van het wagenpark, met steeds strengere normen voor wagens op fossiele brandstoffen. Deze evolutie is niet te stoppen, maar wat betekent dat voor de mobiliteit van ouderen?

De uitdagingen zijn groot, de ambitie en het enthousiasme om met GROEN Tielt te werken aan oplossingen ook.

Herman Duprez

voorzitter

Wie is Herman Duprez ?

Ik ben een gepensioneerde Tieltse arts, met een carrière van huisarts, arbeidsarts en verzekeringsarts-gerechtsdeskundige. Ik bracht mijn jeugd door in Meulebeke, maar woon in Tielt sinds 1978.

Waarom ik ga voor GROEN als partij?

  • GROEN is de enige partij die voluit gaat voor het klimaat, het milieu, kortom: onze planeet. Het zal intussen wellicht voor iedereen duidelijk zijn dat het behoorlijk mis aan het gaan is met ons klimaat. Als we verder zo passief blijven en geen ernstige maatregelen nemen, krijgen we gegarandeerd zware klimaatrampen, ook hier. Recente voorproeven waren de “waterbom” in de Vesder regio (2021), en de ernstige droogte (2022), die de problematiek op scherp gezet hebben. En die evolutie zal – ook met drastische ingrepen – niet in één-twee-drie om te keren zijn, maar we moeten NU handelen! Het ergste zal ik zelf – gezien mijn leeftijd – niet meer meemaken, maar ik voel mij verplicht tegenover mijn kinderen en vooral mijn kleinkinderen, om mij te engageren voor een betere toekomst. Ik wil niet werkloos aan de zijlijn toekijken, we mogen de factuur niet doorschuiven naar onze (klein)kinderen, en ik hoop anderen te motiveren om ook hun steentje bij te dragen. Roepen aan de zijlijn heeft nog nooit iets opgebracht.

 

  • GROEN komt op voor iedereen, ongeacht rang, stand, leeftijd, geslacht of kleur, of noem maar op: goed voor jezelf. Vele mensen hebben het moeilijk, voelen zich niet goed in hun vel, voelen zich ondergewaardeerd, of miskend, of uitgesloten. Nochtans is bij iedereen het klassieke antwoord op de vraag “Hoe is’t ?”, steevast : “Goed”, of “ça va”. Want het is moeilijk toegeven dat het eigenlijk niet zo “ça va” is. GROEN beseft dat het oké is om niet altijd oké te zijn. Zeker in West-Vlaanderen, met de mentaliteit van “Zwijg en werk voort”, is het vaak moeilijk om daarvoor uit te komen. We willen dat iedereen zichzelf kan aanvaarden, en dat het màg, goed zijn voor jezelf. En dat iedereen de medemens aanvaardt zoals hij/zij is, ongeacht geaardheid, ras, geslacht of noem maar op. En zo komen we bij het volgende punt :

 

  • GROEN wil de groeiende kloof van ongelijkheid in onze samenleving wegwerken: goed voor elkaar. Het kan niet dat er in Vlaanderen - dat zich een “welvaartsstaat” noemt – mensen uit de boot vallen. Het kan niet dat er in Vlaanderen wachttijden van 5 jaar en meer zijn voor tegemoetkoming aan mensen met ernstige beperkingen ! Het kan niet dat ouders geen goede opvang vinden voor hun peutertjes ! Het kan niet dat werkgevers mensen niet in dienst nemen omwille van hun naam, kleur of afkomst, zonder hun capaciteiten in rekening te brengen ! Het kan niet dat mensen geen huis kunnen huren omdat ze geweigerd worden alleen al omwille van hun naam! Wij zeggen NEEN tegen het extreemrechtse discours van uitsluiting en haatspraak.

 

Waarom ga ik voor GROEN lokaal in Tielt?

GROEN wil er alles aan doen om iedereen kansen te geven om gezond en gelukkig te leven, zoals door goede en betaalbare gezondheidszorg, door een gezonde en groene omgeving, door meer steun voor gezondheidswerkers en mantelzorgers, door voldoende en betrouwbare, warme kinderopvang, door betaalbare gezonde woningen, door een aangepaste en leefbare woonomgeving - die ook geen stukken van mensen kost - voor ouderen en mensen met een beperking.  

Onze provincie West-Vlaanderen, en zeker de regio Tielt, heeft bijzonder weinig groen te bieden. Dat kan beter, en het blijft maar wachten op een grotere groenzone. Maar ook kleine lokale initiatieven voor meer groen in onze gemeente, in de centra, kunnen al voor een meer aangename en meer gezonde omgeving zorgen. Bomen zijn niet zomaar een versiering : ze zijn letterlijk van levensbelang. Bomen en planten zorgen voor opname van CO2 uit de lucht en afgifte van zuurstof (O2), die noodzakelijk is voor bijna alle vormen van leven op aarde. Ze zijn echt onze “luchtwegen”! Een groene omgeving brengt ook rust. Artsen schrijven niet zomaar “wandelcoaching in de natuur” voor, want groen is goed voor lichamelijke en geestelijke gezondheid, de natuur reduceert stress. Het is geen toeval dat mensen zo graag naar de Provinciale domeinen of natuurparken gaan wanneer ze vrij hebben: in een groene omgeving kom je tot rust.

Misschien beseffen veel inwoners het nog niet, maar ook in Tielt staan we voor zeer grote uitdagingen in de eerstkomende 10 – 20 jaar door de snelle klimaatverandering, met o.a. toename van de droogteproblematiek - zeker voor de landbouw - en de hittestress in de woonkernen, de enorme uitdagingen rond energieproblematiek, enz… Het is van groot belang dat we ons realiseren wat er op ons afkomt, en dat we tijdig gepaste maatregelen nemen. En dat zal moeten gebeuren in overleg, en samen met alle betrokkenen.

De Tieltse bevolking vraagt ook reeds lang een veilige mobiliteit voor voetgangers en fietsers. Nog steeds is er veel te veel doorgaand (zwaar) verkeer in de stad, en zijn er veel onveilige situaties voor de zwakke weggebruikers. Welke plaats zullen de voetgangers, de fietsers, de stepgebruikers, … krijgen in de gemeente? Blijven zij tweederangsburgers? Of krijgen zij een volwaardige plaats in het verkeer? Een drastische aanpak hiervoor is noodzakelijk in de nabije toekomst.

Net zoals overal in Vlaanderen krijgt ook Tielt te maken met een steeds ouder wordende bevolking. Voor hen zijn de uitdagingen wellicht nog groter. Velen van hen hebben geen riant pensioen of een grote spaarpot. Gaan zij een betaalbaar wooncomfort hebben? Gaan zij meekunnen met de eisen die zullen gesteld worden aan woningen en energiegebruik? En wat betekent de voortschrijdende digitalisering voor hen? Die wereld evolueert in een razend tempo, en wie niet kan omgaan met computer en smartphone dreigt uit de boot te vallen. Denk alleen al maar aan de afbouw van het net van bankkantoren, de digitalisering van de Overheidsdiensten, enz … De gemeentelijke overheid heeft hierin een taak te vervullen. We staan ook aan de vooravond van een electrificering van het wagenpark, met steeds strengere normen voor wagens op fossiele brandstoffen. Deze evolutie is niet te stoppen, maar wat betekent dat voor de mobiliteit van ouderen?

De uitdagingen zijn groot, de ambitie en het enthousiasme om met GROEN Tielt te werken aan oplossingen ook.