An Vanden Bussche

An Vanden Bussche

An Vanden Bussche

Tijdens en kort na mijn studentenperiode werd ik mij van veel groene aspecten bewuster. Je hebt een job, je krijgt kinderen, je kijkt wat anders tegen het leven aan. 

Volgens mij gaat het er onder meer om dat we als mens zeker niet superieur zijn. We staan er te weinig bij stil, maar de natuur is het mooiste goed wat er bestaat. Maar als mens maken we te veel kapot.

Ik sta met mijn boodschap uiteraard niet alleen. Ik wil graag de spreekbuis zijn van anderen, die dezelfde ideeën hebben, maar die minder snel uitdragen of uitspreken. Daar hoort zeker ook een groot respect voor de dieren bij.

We staan er te weinig bij stil, maar de natuur
is het mooiste goed wat er bestaat.

 

Dat engagement vraagt energie, maar het geeft me ook veel energie. Ik ben iemand die graag bezig is, die graag dingen aanpakt. Ik heb ook een fantastische partner die me die vrijheid geeft en mij steunt.

We gaan met Groen Tielt voor een autoluw centrum. Voorrang aan de zwakke weggebruiker.  Mits kleine aanpassingen en een klein budget kan het centrum aangenamer en groener worden gemaakt.

De zomers worden almaar warmer, maar er zijn in het centrum te weinig bomen, te weinig schaduw.

Mensen zouden veel meer buitenkomen, een praatje maken. Het is maar één groen punt om het sociaal weefsel ook in onze stad te versterken.

Ik ben lid van Natuurpunt, volg de actualiteit in kranten en maak tijd vrij om een boek te lezen.

Ik vertegenwoordig Freinetschool het Reuzenhuis in de milieuraad en zetel voor Groen in de de raad van bestuur van de bibliotheek en in de OCMW-Raad.

 

Visitekaartje

Ik ben 44 jaar.
Wettelijk samenwonend met Marnix De Vrieze in de Beneluxlaan 79.
Moeder van twee zonen.
Geboren in Torhout, Tieltenaar sinds 2003.
Ik studeerde bachelor Boekhouden en bachelor Gezinswetenschappen
Ik werk bij de Vlaamse Overheid, departement Omgeving, dienst Milieuvergunningen

An Vanden Bussche

gemeenteraadslid

Tijdens en kort na mijn studentenperiode werd ik mij van veel groene aspecten bewuster. Je hebt een job, je krijgt kinderen, je kijkt wat anders tegen het leven aan. 

Volgens mij gaat het er onder meer om dat we als mens zeker niet superieur zijn. We staan er te weinig bij stil, maar de natuur is het mooiste goed wat er bestaat. Maar als mens maken we te veel kapot.

Ik sta met mijn boodschap uiteraard niet alleen. Ik wil graag de spreekbuis zijn van anderen, die dezelfde ideeën hebben, maar die minder snel uitdragen of uitspreken. Daar hoort zeker ook een groot respect voor de dieren bij.

We staan er te weinig bij stil, maar de natuur
is het mooiste goed wat er bestaat.

 

Dat engagement vraagt energie, maar het geeft me ook veel energie. Ik ben iemand die graag bezig is, die graag dingen aanpakt. Ik heb ook een fantastische partner die me die vrijheid geeft en mij steunt.

We gaan met Groen Tielt voor een autoluw centrum. Voorrang aan de zwakke weggebruiker.  Mits kleine aanpassingen en een klein budget kan het centrum aangenamer en groener worden gemaakt.

De zomers worden almaar warmer, maar er zijn in het centrum te weinig bomen, te weinig schaduw.

Mensen zouden veel meer buitenkomen, een praatje maken. Het is maar één groen punt om het sociaal weefsel ook in onze stad te versterken.

Ik ben lid van Natuurpunt, volg de actualiteit in kranten en maak tijd vrij om een boek te lezen.

Ik vertegenwoordig Freinetschool het Reuzenhuis in de milieuraad en zetel voor Groen in de de raad van bestuur van de bibliotheek en in de OCMW-Raad.

 

Visitekaartje

Ik ben 44 jaar.
Wettelijk samenwonend met Marnix De Vrieze in de Beneluxlaan 79.
Moeder van twee zonen.
Geboren in Torhout, Tieltenaar sinds 2003.
Ik studeerde bachelor Boekhouden en bachelor Gezinswetenschappen
Ik werk bij de Vlaamse Overheid, departement Omgeving, dienst Milieuvergunningen