Einde van de "knip op de Bek" - reactie Groen Tielt

10 Januari 2024

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van het Stadsbestuur op zondag 7 januari 2024 kondigde de burgemeester aan dat de “knip op de Bek” zou verdwijnen. Een aantal partijen zien dat als een overwinning. Maar is dat ook zo?

Groen Tielt is altijd voorstander geweest het drastisch verminderen van het doorgaand verkeer doorheen de stad. Dat is ook wat de burgers vroegen in de enquête van 2020. Uit de metingen van Vectris bleek dat De Bek een cruciaal punt is voor doorgaand verkeer via de Europawijk naar Ruiselede en omgekeerd. We weten niet of er tellingen gebeurd zijn om het effect van deze ingreep op het verkeer te meten, maar bewoners die er durven voor uitkomen na de agressieve campagne tegen de knip, bevestigen dat het in de wijk inderdaad veel rustiger is. In die zin wilden wij deze ingreep een kans geven, en het effect van de metingen afwachten. Het college van Burgemeester en Schepenen is gezwicht voor de luidst roependen, het Mobiliteitsplan is terug naar af.

Groen Tielt heeft er echter steeds op gewezen dat wat er na verschillende wijzigingen van het Vectris-voorstel nog overbleef, een “verminkt” plan was, niet een totaalplan voor het verkeer in de stad, wat de slaagkansen hypothekeert. Het resultaat was een toevloed van autoverkeer doorheen straten die daarvoor niet geschikt zijn.

Bovendien werd er nooit werk gemaakt van flankerende maatregelen om het plan meer coherent te maken. Dat alles werd door sommigen op de sociale media (vaak karikaturaal) uitvergroot, wat het protest aanwakkerde tegen het Mobiliteitsplan (onterecht “Verkeersleefbaarheidsplan” genoemd).

Groen Tielt heefy er het College van Burgemeester en Schepenen reeds in een schrijven van 17 januari 2023 (!) al voor gewaarschuwd dat “… door lobbywerk of protesten van allerlei “belanghebbenden”, het plan volledig zal verwateren en dat hierdoor zelfs de volgende fases van het totale plan in het gedrang zullen komen.”

Het resultaat is zeker geen overwinning voor “de stem van de burger”, die een rustiger en veiliger verkeer wil, vooral voor voetgangers en fietsers. Het zal tijd vragen om met een andere aanpak een écht “Verkeersleefbaarheidsplan” uit te werken voor Tielt.