Nieuwjaarsspeech 2024

31 Januari 2024

Nieuwjaarsspeech 2024

HET IS TIJD VOOR VERANDERING !

Beste GROEN-leden en sympathisanten,
Beste genomineerden voor De Groen Pluim,
Beste aanwezigen,

Misschien zijn wij met GROEN Tielt wel de laatsten in de rij om een Nieuwjaarsreceptie te geven, maar het is nog steeds januari, en dus wens ik jullie allen, namens het bestuur, veel voorspoed, geluk, een goede gezondheid, en een schitterend 2024!

Het zal jullie niet verbazen als ik zeg dat vele Tieltse inwoners geen vertrouwen meer hebben in het huidige bestuur. In drie peilingen die de laatste 4 maanden verschenen zijn, scoort het Stadsbestuur in de ogen van de inwoners bijzonder slecht op vlak van vertrouwen en goed bestuur.

De inwoners van Tielt verdienen beter! Het is TIJD VOOR VERANDERING!

GROEN Tielt wil in de volgende legislatuur effectief meebesturen, en zijn stempel drukken op het beleid, een beleid dat verder denkt dan de volgende verkiezingen, een beleid gericht op de toekomst: op 2040 en zelfs verder.

Wij willen van Tielt een groenere stad maken met meer open ruimte, een mobiliteit op maat van de mens, en met respect voor alle deelnemers aan het verkeer. Een stad waar verbinding tussen mensen mogelijk gemaakt wordt, waar het goed werken en goed thuiskomen is, waar het “leefbaar” wonen is voor iedereen.

We kijken vooruit, en bereiden onze stad voor op de toekomst. We maken een stad die rekening houdt met de uitdagingen van de klimaatverandering, een stad die ook in de toekomst leefbaar moet en zal blijven voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom willen wij dat er eindelijk werk gemaakt wordt van engagementen die Tielt in 2019 aanging in de Burgemeestersconvenant 2030, maar waarvan er bedroevend weinig gerealiseerd werd tot nu toe.

We willen een stad met een mensgericht en sociaal beleid, een toegankelijke en inclusieve stad voor jong en minder jong, voor mensen met een beperking, met een andere geaardheid of andere levensbeschouwing, voor nieuwkomers, en dat met gepaste aandacht en zorg voor iedereen. Met GROEN komt er een woningbeleid met voldoende kwaliteitsvolle en betaalbare sociale huurwoningen die voldoen aan de energienormen. En we hebben aandacht voor wie het financieel moeilijk heeft: 7% van onze inwoners heeft het moeilijk om de energiefactuur of de schoolrekening van hun kinderen te betalen.
GROEN laat niemand achter!

GROEN Tielt wil een veilige stad om in te wonen, maar ook om zich te verplaatsen: uit de meest recente cijfers (januari 2024) van het Agentschap Binnenlands Bestuur blijkt dat slechts 40% van de inwoners van Tielt het traject naar school veilig vinden voor hun kinderen! En slechts 26% is tevreden over de toestand van de fietspaden!

Ten slotte willen we ook een toegankelijk en transparant bestuur, met een correcte dienstverlening aan de burger, en waar de gemeenteraad méér is dan een poppenkast om goed te keuren wat het college van Burgemeester en Schepenen vooraf al heeft beslist!

Het is dus DE HOOGSTE TIJD VOOR VERANDERING!

Maar 2024 is ook het jaar waarin de fusie met Meulebeke tot stand komt, en een feit wordt vanaf 1 januari 2025! Dit proces voor alle burgers goed laten verlopen wordt een grote uitdaging. Want niet iedereen ziet een fusie zitten, maar GROEN Tielt zal ook met de wensen en verwachtingen van de inwoners van Meulebeke rekening houden.

De gemeenteraadsverkiezingen in oktober zijn dus van groot belang en een bijzondere uitdaging voor GROEN Tielt: er is immers geen afdeling van GROEN in Meulebeke die ter plaatse al een vinger aan de pols houdt. Maar wij zijn ervan overtuigd dat er ook in Meulebeke inwoners zijn met een Groen hart, die hun inbreng zullen willen doen om deze fusie succesvol te laten verlopen.

Beste vrienden, VERANDERING IS MOGELIJK. SAMEN met jullie, SAMEN met de progressieve inwoners van onze stad kunnen we het verschil maken.

De inzet is bijzonder groot, maar we gaan er allen voor. HET IS TIJD VOOR VERANDERING!