Afvalbeleid

17 September 2018

Afvalbeleid

Met een doordacht beleid afval voorkomen, verwerken én opruimen.

Afval voorkomen

Dat blijft de meest milieuvriendelijke keuze.

Voedselverspilling terugdringen

Daar willen wij op inzetten met Groen Tielt. De stad kan een logistiek platform starten om in de regio voedseloverschotten te recupereren en te herverdelen via bestaande en nieuwe projecten (cfr. Foodsavers Gent).

We Introduceren 'restorestjes' zodat restaurantklanten voedselresten mee naar huis kunnen nemen.

Duurzaam, ecologisch evenementenbeleid

Stad Tielt geeft het voorbeeld. Bij stadsevenementen werken we met herbruikbare bekers en gebruiken we afvaleilanden.

Voor buurtevenementen trekken we subsidies op naarmate de duurzaamheidsgraad die behaald wordt.

Uitleendienst

Groen Tielt wil de deeleconomie stimuleren door een uitleendienst op te starten samen met de kringloopwinkel. Je kan er terecht voor het uitlenen van huishoudelijk gereedschap zoals een boormachine, een grasmachine, enzoverder

 

Afval verwerken

Compostpaviljoentjes

Wie in een huis of een appartement woont zonder of met een kleine buitenruimte, kan niet zelf organisch afval composteren. Compostpaviljoentjes zijn de oplossing. Buurtbewoners kunnen er hun organisch afval composteren in plaats van het in de restafvalzak te gooien. Deze terreintjes met compostbakken zijn goed bereikbaar te voet en met de fiets.

We verwijzen graag naar de 3 compostpaviljoentjes in Maldegem, waar Groen in de meerderheid zit. Daar worden de paviljoentjes drie maal per week gedurende één uur opengesteld. Het openhouden gebeurt afwisselend door vzw Oranje (een organisatie voor mensen met een beperking), gemeentepersoneel en door enkele vrijwillige compostmeesters. Per openingsbeurt komen gemiddeld 50 bewoners langs om hun afval te deponeren.

Thuiscomposteren stimuleren

Mensen die wel een een tuin hebben, kunnen thuiscomposteren. Tot op heden kan elke Tieltenaar één keer per maand in het containerpark terecht met vragen i.v.m. composteren, en dat juichen we natuurlijk toe. Maar wij willen deze informatie ook bij de mensen thuis brengen door een ‘kringloopkracht’ in te schakelen. Dit is een vrijwilliger die een opleiding krijgt en bij mensen thuis langs komt om hen wegwijs te maken in het anders omspringen met keuken- en tuinresten.

Afval opruimen

We kiezen voor sorteervuilbakken in het straatbeeld, inclusief asbaktegels voor sigarettenpeuken en een kauwgom (plastic)boom.

Wie zwerfvuil achterlaat, krijgt een GAS-boete.

We voeren een beloningssysteem in voor mensen die actie ondernemen om zwerfvuil terug te dringen (de ‘Gaby’ of de 'gemeentelijke administratieve beloning').