Betaalbaar wonen

17 September 2018

Betaalbaar wonen

Investeren in energiezuinige woningen - Versterk het centrum en de dorpskernen. 

Prijzen voor een gewoon woonhuis stegen tussen 2010 en 2016 met 34% in Tielt

Is wonen betaalbaar in Tielt? Voor starters blijft het moeilijk om een eigen huis te kopen. Opvallend: de prijzen stegen tussen 2010 en 2016 met 34% voor een gewoon woonhuis in Tielt. Dat is heel wat meer dan het gemiddelde van 17% in Vlaanderen.

 

Een woning huren in Tielt is ook niet altijd zo eenvoudig. Eén derde van de huurders geeft in een bevraging van de gemeentemonitor aan dat zij méér dan 30% van het gezinsinkomen spenderen aan woonuitgaven.

Dit doen we om wonen in Tielt voor jou betaalbaar te houden:

 • Woningen energiezuinig maken
 • Voldoende aanbod van woningen voorzien

Woningen energiezuinig maken

Je huis warm houden in de winter, én koel in de zomer. Dat neemt een serieuze hap uit je budget elke maand. Met de stijgende energiekost wordt het alleen maar belangrijker om je huis energiezuinig in te richten.

 • We zorgen voor premies die je écht vooruit helpen om je huis goed te isoleren en energiezuinige verwarmingsinstallaties te installeren.
 • We organiseren groepsaankopen zodat je aan een scherpe prijs kan investeren in (dak)isolatie of groene energie kan aankopen.
 • Huurhuizen worden nog al te vaak ‘opgesmukt’ in plaats van grondig gerenoveerd. Via de woonwinkel begeleiden we eigenaars actief in het renoveren van hun huurhuis. Een aparte subsidieregeling wordt opgesteld voor het renoveren van huurhuizen, waarbij er enkele voorwaarden gelden: zo mag de huurprijs na de renovatie niet of slechts beperkt stijgen.

 

Voldoende aanbod van woningen voorzien

Zijn er voldoende woningen in Tielt?

Er is nog nood aan betaalbare woningen in Tielt. Als de gemiddelde prijs voor een ‘gewoon woonhuis’ (geen villa’s of appartementen) in zes jaar tijd met 34% kan stijgen, dan mag je spreken van een vastgoedmarkt waar er zeker nog veel vraag is naar woningen.

Voor Groen is het duidelijk waar die woningen moeten komen: wij zetten in op een versterking en herwaardering van het stadscentrum en de dorpskernen.

 

Ruim 105 woningen in Tielt staan al méér dan één jaar leeg

En daar zijn de leegstaande handel- en industriepanden nog niet bij meegerekend. We moeten dus eerst én vooral deze woningen renoveren, of nieuwbouwprojecten realiseren op deze locaties wanneer renoveren niet zinvol is.

Via de woonwinkel begeleiden we de eigenaars van deze leegstaande panden om actief op zoek te gaan naar een nieuwe invulling van hun pand. Zo kunnen de gerenoveerde woningen bijvoorbeeld terug verhuurd worden via het sociaal verhuurkantoor.

Op die manier realiseren we opnieuw kwalitatieve woningen in het centrum van Tielt en de dorpscentra.

 

Wat met de collegesite?

Ook op de collegesite kunnen er een aantal nieuwe woningen gerealiseerd worden. Dit kan een prachtig project worden: wonen in het hart van Tielt, vlakbij de winkelstraat én het stadsgroen. Maar dan moeten de plannen van de publiek-private samenwerking tussen stad Tielt en het THV-consortium wel bijgestuurd worden.

Het project van de collegesite moet en kan kleinschaliger, met méér aandacht voor bijkomend groen, op maat van stad Tielt.

Het kleine ‘Patersbos’ stadspark ligt vlakbij. Dit project is een unieke kans die zich maar één keer in 100 jaar aandoet om het stadspark uit te breiden tot aan de Patersdreef. Méér groen in het centrum verhoogt het welzijn van alle inwoners: bomen zorgen voor gezondere lucht en schaduw, planten en bloemen geven je dag kleur en open groene ruimtes brengen rust en kansen aan kinderen om buiten te spelen.

Om het stadspark uit te breiden naar een deel van de Patersparking en aan te sluiten op de Patersdreef moet het huidig voorliggend project hertekend worden:

met één kwart minder aan de voorziene 211 appartementen en serviceflats, handelsruimte én ondergrondse parking kan nog steeds een heel mooi project opgestart worden in 2019, op maat van stad Tielt én met de realisatie van bijkomend groen.

Door evenredig zowel het aantal appartementen, handelsruimte als ondergrondse parkeerplaatsen te reduceren kan de financiële constructie van de publiek-private samenwerking met de verdeling van lasten en opbrengsten behouden blijven.

 

Bijkomende woningen buiten het stadscentrum?

Op verschillende plaatsen buiten het centrum zijn er ook nog grote, steeds vaker leegstaande villa’s terug te vinden. Ook daar schuilen mogelijkheden om zo’n villa om te bouwen tot enkele woonhuizen of een cohousing project. Want de tijd van grote, energieverslindende villa’s is definitief voorbij.

Er zijn dus mogelijkheden genoeg om binnen de bestaande bebouwde oppervlakte in Tielt nieuwe kwalitatieve woningen te creëren.

 

Wat willen we niet?

Geen nieuwe verkaveling met
330 woningen in open ruimte

We willen niet dat vastgoedontwikkelaars de weinige open ruimte in Tielt nog verder aansnijden om er verkavelingen op te planten.

Het plan van het huidige stadsbestuur om een nieuwe ‘megaverkaveling’ te ontwikkelen in de zone ‘Tielt-Zuid’ met méér dan 330 wooneenheden is dan ook géén goed idee, zelfs als er daarnaast bijkomend bos aangeplant wordt.

Waarom?

 • Zoveel woningen op één locatie bouwen zorgt voor een nog grotere verkeerstroom naar het centrum langs de enige verbindingsweg: de Bedevaartstraat.
  Diezelfde weg wordt nu al gebruikt door de inwoners van Dierdonk, Zwartegevel en Bosakker. De nieuwe verkaveling is dubbel zo groot als die drie wijken samen. Beeld je maar eens in wat dat aan verkeer met zich zal meebrengen. De Bedevaartstraat wordt compleet onleefbaar.
 • Verkavelen in open gebieden kost de belastingbetaler véél geld: nieuwe wegen en riolering bouwen, water-, gas- en elektriciteitsleidingen voorzien. En dat terwijl er helemaal niet bewezen kan worden dat Tielt die 330 extra wooneenheden nodig heeft.
 • Zeven hectare aan extra betonverharding nabij een overstromingsgevoelig gebied (Marialoopbeek) zal de problemen die we nu al kennen bij lange en felle regenval alleen maar groter maken.
 • Een van de laatste gebieden met open ruimte in Tielt zou opgeofferd worden, terwijl er al zo weinig plaats is voor bos, natuur en recreatie in Tielt.
  De inwoners van Tielt moeten zich naar Dentergem, Ruiselede of Deinze verplaatsen als ze willen ontspannen in de natuur. Het woonuitbreidingsgebied ‘Tielt-Zuid’ kan beter omgezet worden in een eigen natuur- en recreatiegebied voor Tielt.

Wat hebben de Vlaamse overheid, de Vlaamse Bouwmeester en de Bond Beter Leefmilieu met elkaar gemeen?

Ze vertellen hetzelfde verhaal: de open ruimte moet beschermd worden, en daarom moet het ontwikkelen van nieuwe verkavelingen in open ruimte stoppen.