Jeugd

17 September 2018

Jeugd

Jeugdwerk - Jongeren en openbare ruimte - Schoolvakanties

Jeugdwerk

Voor Groen vormen álle verenigingen in Tielt de ruggengraat van de samenleving. De inzet van vele vrijwilligers is van onschatbare waarde. Zij werken belangeloos mee aan een warmere samenleving waar mensen elkaar ontmoeten.

Daarom verdienen deze verenigingen (jeugd, sport, cultuur, sociaal, ..) een adequate financiering vanuit het stadsbestuur die tegemoet komt aan de reële noden. Ook méér logistieke ondersteuning vanuit de stadsdiensten moet mogelijk zijn.

Met de bijkomende steun vanuit de stad kunnen vrijwilligers zich terug volledig inzetten voor de ‘core business’ van hun vereniging. Nu gaat er veel tijd en energie verloren in het zoeken van fondsen met sponsoring, eetfestijnen en pannenkoekenverkoop.

 

Huisvesting

Na jaren wachten beschikken de Tieltse jeugdverenigingen binnenkort over nieuwe jeugdlokalen aan de Europahal. Dat juichen we toe! We willen erop toezien dat deze jeugdlokalen ook na de oplevering goed onderhouden worden.  Bij een jaarlijkse check worden zwakke punten opgespoord en preventief maatregelen genomen. Elke goede huisvader weet immers dat structureel onderhoud op termijn véél minder kost dan herstellingen uitvoeren na jaren verwaarlozing.

Volgend jaar moet ook het renovatieproject van de oude parochiezaal in Kanegem van start gaan. Ook de bloeiende jeugdverenigingen KLJ en Chiro Kanegem verdienen een vaste stek in een gebouw dat tegemoet komt aan wat de verenigingen nodig hebben.

 

Openbare ruimte

Tielt beschikt niet over véél groen, maar er zijn wel een aantal pleintjes en groene zones die weinig gekend zijn.

Met Groen willen we deze pleinen en groene zones herinrichten zodat er een aanbod is voor zowel jonge kinderen als voor jongeren.

Waar op het éne plein gekozen wordt voor een ‘typisch’ speeltuintje voor kleuters en peuters, kan een  ander plein ingericht worden voor fitness of sport voor jongeren.

Er zijn ook pleinen die zich meer lenen om gezinnen samen te brengen, waar bijvoorbeeld een petanqueterrein of een publieke barbecue geïnstalleerd wordt.

Na duidelijke keuzes in de herinrichting worden de pleinen in kaart gebracht op een fietskaart. Met pictogrammen op de kaart wordt gevisualiseerd wat er op elk plein beschikbaar is.

 

Openbare voorzieningen

Groen ziet graag hoe mensen buiten komen en elkaar ontmoeten in de openbare ruimte. Om dat gemakkelijk en comfortabel te houden zouden er meer openbare voorzieningen moeten zijn:

  • drinkfonteintjes in het centrum en dorpskernen, én bij speelterreinen en groene zones
  • openbare toiletten in het centrum en alle dorpskernen (Schuiferskapelle is de enige deelgemeente waar er openbare toiletten zijn in de dorpskern)

 

Fietsen

Jongeren fietsen dagelijks ... naar school, de sportclub, de academie, als ze uitgaan, ... Groen gaat voluit voor een transformatie van Tielt naar een fietsvriendelijke stad.

Naast het aanpassen van straten (afgescheiden fietspaden aanleggen waar het kan, of indelen als fietsstraat) betekent dat voor ons ook investeren in goede fietsstallingen aan de jeugdlokalen, de sporthal en het station.

Want jouw fiets verdient bescherming. Op z'n minst tegen de regen, maar waar het kan ook bescherming tegen vandalisme en diefstal. Dat doen we door de fietsenstallingen binnen een gebouw te installeren.

Alle info over fietsveiligheid en fietsinfrastructuur vind je hier terug.

Alle info via de stadsapp

We ontwikkelen een stadsapp waar alle info terug te vinden is over de openbare ruimtes: wat vind je terug op elk plein, waar zijn er drinkfonteintjes of een openbaar toilet, ...

Ook de fietsroutekaart vind je via deze app terug. Op deze kaart is de veiligste weg voor fietsers naar school aangeduid, maar ook naar andere plaatsen zoals de sporthal, academie en speelterreinen.

Alle info over de stadsapp vind je hier.

Schoolvakanties

  • Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar zijn er weinig activiteiten tijdens de schoolvakanties. We willen de leemte vullen door buurtsport te organiseren: vrijwilligers uit de buurt tekenen in waar en wanneer ze een sport willen begeleiden. Dit kan gaan van een voetbalmatch tot pleinspelen. Jongeren vinden online de kalender hiervan terug, en nemen deel als ze hier zin in hebben. Deze activiteiten gaan door op de pleintjes gelegen in de wijken van Tielt.
  • Tijdens de schoolvakanties kunnen er ook pannavelden geïnstalleerd worden op de speelpleinen.
  • Bij de speelpleinen in de wijken plaatsen we ook speelcontainers, waar de kinderen diabolo’s, ballen, bellenblazers, evenwichtsborden terugvinden. Buiten de schoolvakanties kunnen deze speelcontainers ook uitgeleend worden aan jeugdverenigingen of verhuurd worden aan particulieren.
  • Speelstraten zijn een goede oplossing om kleine kinderen buiten te laten spelen, waar je als ouder nog een oogje in het zeil kan houden. Wij pleiten voor een vereenvoudiging van de aanvraag. Het huidig reglement vereist dat een aanvraag voor een speelstraat in de zomervakantie al vóór 1 mei gebeurt. Dat kan beter. Buiten spelen moet aangemoedigd worden, en niet belemmerd worden door stroeve procedures.