Democratie en participatie

17 September 2018

Democratie en participatie

Diverse participatievormen, wijkbudgetten en e-government

De tijd van informatievergaderingen, waar burgers enkel geïnformeerd worden over een project dat al in kannen en kruiken gegoten werd, is voorbij.

Een diversiteit aan participatievormen

We willen burgers echt betrekken bij het beleid, van bij de eerste plannen tot de finale beslissing. De stad heeft adviesraden voor elk van haar bevoegdheden. Groen wil die adviesraden ernstig nemen, en niet louter beschouwen als een van bovenaf opgelegde verplichting. We stellen tijdig de juiste informatie ter beschikking, vragen actief om advies, maken ruimte voor suggesties die vanuit de raad zelf komen en geven een gemotiveerd antwoord op alle adviezen. 

Om te vernemen wat leeft onder de bevolking, kiest Groen Tielt voor een diversiteit aan participatievormen zoals bevragingen en digitale platformen. Door te werken met foto’s, tekeningen, collages, maquettes, wandelingen, … willen we iedereen bereiken. Alle informatie die verzameld wordt, op welke manier ook, wordt meegenomen door de adviesraden, die op hun beurt nauw overleggen met het gemeentebestuur.

 

Wijkbudgetten

Mensen samen iets laten doen is één van de krachtigste vormen van participatie. Via wijkbudgetten willen we actief burgerinitiatieven ondersteunen. Groen Tielt wil waar nodig logistieke ondersteuning door de stad voorzien met voldoende ruimte voor onafhankelijkheid.

Met een wijkbudget kan je samen met je buren jullie origineel idee voor de wijk realiseren! Alle voorstellen die een duidelijk positief effect hebben op de buurt komen in aanmerking.

We verwijzen graag naar de gemeente Evergem waar Groen in de meerderheid zit. Dit jaar kregen ‘Grote Dries’ en ‘vzw Pegode’ samen een wijkbudget van 5.000 € voor een groene ontmoetingsplek met bloemen, banken, picknicktafel, minivoetbalgoal en totempaal. Met een budget van 750 euro nodigen inwoners van ‘Kleine Molenveld’ maandelijks vereenzaamde buurtbewoners uit voor bijvoorbeeld een ontbijt.

 

E-government

We willen verder investeren in e-government:

E-government verhoogt de bereikbaarheid van de stadsdiensten voor heel wat burgers (zie ook de 'Stadsapp' bij Lokale economie en Toerisme). Zij kunnen uittreksels opvragen en aanvragen indienen wanneer het hen past.

De lokettijd die vrij komt bij het gemeentepersoneel wordt opnieuw geïnvesteerd om burgers te begeleiden die geen ‘digitale vingers’ hebben. Zo blijft iedereen mee.