Meerjarenplan 2020-2025 voor stad Tielt goedgekeurd

05 December 2019

Meerjarenplan 2020-2025 voor stad Tielt goedgekeurd

"Groen Tielt is tevreden met het evenwicht dat bereikt werd in dit meerjarenplan: de komende jaren investeert het stadsbestuur terug in Tielt, waardeert ze de werking van de stadsdiensten, én zet ze verder in op schuldafbouw.

Het meerjarenplan van stad Tielt voor de periode 2020-2025 werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 5 december 2019.

An Vanden Bussche:

"Groen Tielt is tevreden met het evenwicht dat bereikt werd in dit meerjarenplan: de komende jaren investeert het stadsbestuur terug in Tielt, waardeert ze de werking van de stadsdiensten, én zet ze verder in op schuldafbouw.

Voor Groen is het belangrijk dat er duurzaam geïnvesteerd wordt in het verbinden van mensen. Enkele sprekende voorbeelden daarvan zijn de investeringen in een nieuw dagverzorgingscentrum, het verder aantrekkelijk maken van de publieke speelterreinen en nieuwe infrastructuur voor de muziek- en kunstacademies waar zoveel Tieltenaren, jong en minder jong, zich wekelijks uitleven in hun hobby.
Ook met het verhogen van de werkingssubsidies met 20% voor alle verenigingen spreekt dit stadsbestuur haar vertrouwen uit in het sprankelende Tieltse verenigingsleven dat mensen samen brengt.

Natuur in de buurt maakt mensen gelukkig, en we zijn dan ook tevreden dat we met de coalitiepartners deze bestuursperiode inzetten op de ontwikkeling van het stadsrandbos en het landschapspark. Ook de inventarisatie van het bestaand groenpatrimonium is voor ons van vitaal belang. Het aanwezig waardevol groen in de stadskernen van Tielt en deelgemeenten moeten we de komende jaren kunnen beschermen.

Dit stadsbestuur sluit haar ogen niet voor klimaatverandering, en zet in op het ontwerp van een waterplan om voorbereid te zijn op periodes van aanhoudende droogte en wateroverlast.

Tot slot maken we werk van duurzame mobiliteit in Tielt. En we doen dat niet met onrealistische prestigeprojecten, maar door degelijk te investeren in de aanleg en het onderhoud van veilige fietsverbindingen en kwalitatieve voetpaden.
Met de opmaak van een verkeerscirculatieplan zetten we de kers op de taart in het mobiliteitsbeleid. We moeten daarbij de ambitie hebben om de fietsende en wandelende Tieltenaren centraal te zetten en het sluip-en doorgaand verkeer uit de centra en woonkernen te weren.

Dit meerjarenplan legt de krijtlijnen vast waarbinnen het stadsbestuur de komende jaren kan werken aan een groener, leefbaar en warm Tielt, en dat ondersteunen we vanuit de fractie van Groen."