Groen Tielt stapt uit de meerderheidsfractie

25 Januari 2023

Groen Tielt stapt uit de meerderheidsfractie

“Het zwaar en doorgaand verkeer moet uit het centrum van onze stad worden geweerd.”

Het studiebureau Vectris heeft in opdracht van het Gemeentebestuur een Verkeersleefbaarheidsplan voor Tielt opgemaakt. Hun voorstel werd door het College van Burgemeester en Schepenen (waarin Groen Tielt niet vertegenwoordigd is) op diverse punten gewijzigd. Groen Tielt heeft het uiteindelijke plan getoetst aan het Bestuursakkoord 2019-2024.

Groen Tielt is van mening dat het voorliggende “Mobiliteitsplan Tielt” de toetsing met het Bestuursakkoord 2019-2024 niet kan doorstaan, en beoordeelt het als onvoldoende. We kunnen er dan ook niet mee akkoord gaan en beslissen daarom om uit de meerderheidsfractie te stappen.

De toetsing met het bestuursakkoord 2019-2024 was samen met de resultaten van de bevraging van de Tieltse burgers in 2020 doorslaggevend in onze beslissing.

“Het zwaar en doorgaand verkeer moet uit het centrum van onze stad worden geweerd.” Dat is de hoofdzin in het gedeelte Mobiliteit van het Bestuursakkoord 2019-2024. Dat is ook wat de Tieltse burgers willen: het resultaat van de  bevraging van de burgers over dat thema (2020) was dat 95% van de meer dan 2000 bevraagden hier drastische maatregelen wil! In het voorliggende “Mobiliteitsplan” is het weren van doorgaand vrachtverkeer of autoverkeer niet voorzien, en zijn er ook geen “tijdelijke maatregelen om het niet-bestemmingsvrachtverkeer uit het centrum te houden”.

Een verkeersluw centrum met minder doorgaand verkeer dat veilig is voor de zwakke weggebruiker, is voor Groen Tielt één van de belangrijkste prioriteiten. Met het voorliggende Mobiliteitsplan wordt het centrum echter niet autoluwer en niet veiliger. Er wordt wel een zone 30 gecreëerd, wat op zich een goed initiatief is. Maar door het ontbreken van flankerende maatregelen om de snelheid te handhaven, en van duidelijke afbakeningen door veilige fietsstroken, maakt dat er de facto weinig zal verbeteren.

Groen Tielt heeft niet de kans gekregen om deel te nemen aan het overleg- en beslissingsproces rond het Mobiliteitsplan, en wordt voor voldongen feiten gesteld. We hebben het gevoel dat wij in het algemeen door de andere meerderheidspartijen onvoldoende betrokken worden bij het bestuur. We beslissen dan ook om uit de meerderheidsfractie te stappen.

 

Herman Duprez
voorzitter Groen Tielt

An Vandenbussche
raadslid voor Groen Tielt