Ekopak

Ekopak is een bedrijf dat werkt rond waterbesparing en waterrecyclage bij bedrijven. Het doel: de industrie loskoppelen van het drinkwaternet.
CEO Pieter Loose: “Water is één van dé bouwstenen van onze wereld. En een schaars product. Wij ontwerpen, bouwen en beheren innovatieve watermanagementsystemen die water recycleren en herwaarderen uit alternatieve bronnen zoals hemelwater, oppervlaktewater en afvalwater.
Zo slaan we twee vliegen in één klap: we halen het kostenplaatje van bedrijven naar beneden, want de waterfactuur daalt al snel met dertig tot veertig procent. En het is goed voor het milieu. Daarnaast doen we de druk op het drinkwaternet dalen, waardoor die meer ter beschikking staat van gezinnen en particulieren.” Intussen is het bedrijf op alle continenten aanwezig. “Maar wij willen vanuit Tielt van de wereld een betere plek maken”, zegt de CEO.

https://ekopakwater.com