Basisschool De Springplank

In Basisschool De Springplank in de Tulpenlaan in Tielt onderging de speelplaats gedurende de zomer 2023 een complete metamorfose. De hele speelplaats werd omgevormd tot een “milieuvriendelijke klimaatspeelplaats”. De betonnen verharding werd volledig uitgebroken en vervangen door meer dan dubbel zoveel groene ruimte als voorheen. Waar wel nog verharding ligt, is die volledig waterdoorlatend, waardoor elke druppel water terug in de grond terecht komt. Er werd bovendien gezorgd voor nieuwe speeltoestellen en bomen en er werden twee grote waterputten onder de speelplaats geïnstalleerd, die op termijn zullen aansgeloten worden op de toiletten, om ook daar meer ecologisch te werk te gaan.

Directeur Bjorn Moerman wil meer inzetten op ecologisch verantwoord gedrag. Kernthema vorig schooljaar was “Visie op Milieu en Klimaat”. Het thema sloeg aan en leefde sterk bij de kinderen en bij zijn Eco-team van leerkrachten. In maart 2023 werd een projectweek gedaan rond zwerfvuil met concrete actie. Directeur Moerman vindt het belangrijk dat er een positieve boodschap en een bewustwording meegegeven wordt. Hij ervaart dat ouders nu bewust kiezen voor zijn school, en niet omdat ze toevallig in de wijk wonen.

https://despringplank-tielt.be