Windenergie in Tielt – wie springt er mee op de kar?

Investeren in windenergie zit in de lift. De voorbije 6 jaar werden er in Vlaanderen 304 grote onshore windturbines gebouwd. In totaal zijn er nu 532 grote windturbines in Vlaanderen.

Er zijn dan ook grote voordelen verbonden aan windenergie:

  • wind is een onuitputtelijke, gratis energiebron. Hoe meer windenergie we opwekken, hoe minder we afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

  • geen CO2-uitstoot en geen schadelijk of gevaarlijk afval

  • windenergie blijft zich verder ontwikkelen, en de grote windturbines worden nog efficiënter en goedkoper in de toekomst. Met één windturbine van 3 Megawatt wordt al gemakkelijk 6.000 MWh stroom per jaar geproduceerd, goed voor bijna 2.000 gezinnen.

Toch heeft ruim driekwart van de Vlaamse gemeenten nog geen enkele windturbine, en dat is ook in Tielt (en regio) nog steeds het geval (zie energiekaart Vlaanderen).

energiekaart vlaanderen

Daar komt nu verandering in.

Het stadsbestuur van Tielt plant de bouw van windturbines in de uitbreidingszone van Industriepark Noord. Door snel in het proces overleg en participatie op te starten, maken we van windenergie ook in Tielt een succesverhaal.

Wij zijn er al van overtuigd: ook in Tielt zijn de inwoners klaar om via een coöperatieve vennootschap mee te investeren in duurzame, groene energieproductie. Dat kan vaak al vanaf 125 euro, en levert voor 10 tot 15 jaar dividenden op van tussen de 3% tot 5% (MoneyTalk, 23/05/2016).

Ben jij er klaar voor? Teken dan de petitie en vergroot zo mee het draagvlak in Tielt. We houden je via mail verder op de hoogte over het project.

Al 73 ondertekenaars! Op naar 300
24%

Ja, ik teken

Door deze petitie te ondertekenen ga je akkoord dat Groen je gegevens verwerkt en bijhoudt volgens haar privacybeleid. Als je aanvinkt dat je e-mails wilt ontvangen, houden we je op de hoogte volgens je interesses. Je kan je gegevens opvragen, laten verbeteren of laten verwijderen.